Tháng Mười Một 6, 2018

Optane Memory

Optane Memory: Là một loại bộ nhớ mới, một vùng lưu trữ hiệu suất cao cho dữ liệu và meta data mà thường hay truy xuất nhất. Nó nằm giữa bộ nhớ hệ thống (RAM) và các ổ cứng lưu trữ chính, có các đặc điểm gần giống với bộ nhớ DRAM về mặc hiệu năng truy xuất ngẫu nhiên. Có thể xem Optane Memory là một loại cache, giúp tăng tốc độ đọc/ghi một cách đáng kể. Trong các ứng dụng data center, những đặc điểm này thực sự có thể tăng tốc website, các ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu.

Share

You may also like...